top of page

VEILEDENDE PRIS

Pris avhenger av omfanget på prosjektet, og er dermed veiledende priser. Ønsker en ett prisanslag på eget prosjekt kan en ta kontakt via e-mail eller telefon. Priser er inkludert MVA.

skole Application

BYGGESØKNAD

Ett-trinns søknad nybygg: 25.000.-

Rammetillatelse: 37.500.-

Tilbygg/påbygg: 18.750.-*

Søknad om endring av bygg: 10.000.-

Søknad om bruksendring: 9.375.-*

Søknad om oppdeling av boenhet: 22.500.-*

Garasje/uthus: 15.000.-*

Dispensasjon: 7.500.-, 12.500.-, 18.750.-*

Søknad om endring av tillatelse: 5.000.-*

Søknad om midl. brukstillatelse: 7.500.-*

Søknad om ferdigattest: 3.750.-*

Supplering av ansvarsretter: 3.750.-*

Tillegg for ekstra IG-søknad: 8.750.-

Avklaringer med offentlige myndigheter: 5.000.-*

Timepris: 1.240.-

Building Plan

BYGGETEGNING

Tegning ny bolig: 62.500.-*
Tegning tilbygg/påbygg: 18.750.-*
Tegning bruksendring: 6.250.-*
Tegning fasadeendring: 6.250.-*
Tegning garasje/uthus: 10.000.-*
Tegning brygge: 12.500.-*
Mindre tiltak: 3.750.-*

Image by Matthew Waring

PROSJEKTERING

PRO bærende trekonstruksjoner: 11.250.-*
PRO bygningsfysikk: 12.500.-*
Energiberegning: 6.250.-*
PRO brann og lyd: 13.125.-*
PRO miljøsanering: 18.750.-*

Veiledende priser: Projects
Image by Crystal Kwok

UAVHENGIG KONTROLL

Våtrom og lufttetthet: 10.000.-*
Tetthetskontroll: 10.000.-*

Veiledende priser: Projects
bottom of page