top of page
arkitektoniske planer

TJENESTER - PROFFKUNDER

Overlat skjemaer og papirarbeidet til oss, slik at du kan fokusere på selve utførelsen. Vi har stort fokus på samarbeid med kunde og skal være en bidragsyter til å sikre forsvarlig fremdrift i prosjektet. Send oss gjerne tilbudforespørsel.

Proff: Funksjoner

BYGGESØKNAD

Vi kan stå som ansvarlig søker for alle typer tiltak opp til tiltaksklasse 2. Som ansvarlig søker tar vi styringen på hele prosessen frem til byggetillatelse. Du trenger kun å sende opplysninger om underentreprenører og prosjektopplysninger så ordner vi med ansvarsretter, avklaringer med nødvendige myndigheter, nabovarsel og kartlegging av krav i reguleringsplanen. I mellomtiden kan du planlegge bemanning, innkjøp og utførelse. Vi følger prosjektet frem til ferdigattest

BYGGETEGNING

Vi kan levere byggetegninger til mindre tiltak som:
• tilbygg og påbygg
• garasje, bod, uthus etc.
• brygger og kaianlegg
• plantegninger ved bruksendring eller ombygging
• fasader ved søknad om fasadeendring

PROSJEKTERING

Mentor Prosjektering kan stå som ansvarlig prosjekterende innenfor følgende områder i tiltaksklasse 1:

  • Bygningsfysikk

  • Lyd og vibrasjoner

  • Brannkonsept

  • Konstruksjonssikkerhet

  • Våtrom

  • Energiberegning

  • Miljøsaneringsbeskrivelse


For prosjektering av bygningsfysikk kan vi stå ansvarlig i tiltaksklasse 2

SHA-KOORDINATOR

Vi kan påta oss rollen som SHA koordinator for både prosjektering- og utførelsesfasen. Prosjekteringsfasen omfatter utarbeidelse av SHA-plan og påse at denne ivaretas av prosjekterende fag. Utførelsesfasen omfatter å følge opp risikoforhold i planen og påse at denne blir gjennomført på byggeplass. Vi kan også bistå med samordning og oppgaver som går på Hovedbedrift.

TRYKKTEST OG TERMOGRAFERING

Trykktest er en del av foretakets egen kvalitetssikring og inngår ikke i Uavhengig kontroll. Dersom din bedrift ikke har eget utstyr til trykktest, kan vi ordne med en samarbeidsavtale til rabaterte priser utfra antatt omfang.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom i boliger iht. SAK10. Kontroll av lufttetthet omfatter kun kontroll av tetthetsmålinger. Dersom foretaket ikke har utstyr til tetthetsmåling (trykktest) så kan vi utføre dette på vegne av foretaket. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å bestille uavhengig kontroll.

Vi kan også bistå med administrative oppgaver som sentral godkjenning/erklæring om ansvarsrett, KS-system, Internkontrollsystem med mer.

bottom of page