top of page
arkitektoniske planer

TJENESTER - PRIVATKUNDER

Mentor Prosjektering AS kan bistå i de fleste byggeprosjekter. Vi legger ned stolthet i arbeidet og skal levere kvalitet i alle ledd. Ta kontakt dersom du ønsker tilbud på noen av våre tjenester.

Privat: Funksjoner

BYGGESØKNAD

Med god kompetanse og erfaring med byggesøknader, kan Mentor Prosjektering stå som ansvarlig søker for alle typer tiltak. Vi sjekker hvilke bestemmelser som ligger til grunn for din eiendom og avklarer om det er behov for søknad om dispensasjon. Vi gjennomfører forhåndskonferanse med kommunen og ordner med nabovarsel. 


Vi tar oss av hele søknadsprosessen frem til ferdigattest.

BYGGETEGNING

Planlegger du tilbygg, påbygg eller kanskje en garasje? Ved byggesøknad stilles det krav til typen tegninger som må vedlegges søknaden, samt utformingen av disse. Mentor Prosjektering leverer tegninger som tilfredsstiller disse kravene, slik at behandling av byggesøknad ikke blir forsinket som følge av feil i tegningsgrunnlag.
Vi kan levere byggetegninger til mindre tiltak som:
• Tilbygg og påbygg
• Garasje, bod, uthus etc.
• Brygger og kaianlegg
• Plantegning ved bruksendring /ombygging
• Fasadeendring

PROSJEKTERING

Vi prosjekterer eneboliger, fritidsbolig, tilbygg, påbygg, garasje og lignende, innenfor fagområdene:

  • Bygningsfysikk

  • Energi

  • Lyd

  • Brann

  • Bærende trekonstruksjoner

  • Våtrom

  • Miljøsanering

UAVHENGIG KONTROLL

Det er krav til uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom i nye boliger, i tillegg til søknadspliktig ombygging av våtrom. Det er tiltakshaver som har ansvaret for å bestille kontrollforetak. Etter bestilling tar vi kontakt med utførende foretak og innhenter nødvendig dokumentasjon før vi tar kontroll på byggeplassen. Dersom det avdekkes avvik så vil vi melde dette til utførende foretak, som har ansvar for å lukke avviket. Etter vi har kontrollert at avvik er lukket, så utsteder vi kontrollerklæring og rapport.

ENERGIATTEST

Skal du selge bolig så må du sørge for at det foreligger energiattest. Som privatperson kan du utføre dette enkelt selv, men dersom du ikke har tid så kan det være mer effektivt å engasjere profesjonell aktør for å få dette på plass. Vi innhenter nødvendig informasjon og utfører energimerkingen, slik at du kan fokusere på selve salget.

TRYKKTEST OG TERMOGRAFERING

Dette er en veldig kostnadseffektiv måte for å avdekke luftlekkasjer og varmetap i boligen. Ved å etablere trykkforskjell mellom ute og inne, kan man bruke termografikamera til å søke etter områder som gir boligen økt varmetap.

Vi kan også bistå med rådgivning etter behov. Ta kontakt om du er usikker på om vi kan bistå med ditt prosjekt.

bottom of page